באנר עליון
באנר עליון

יקנעם : מיזם עסקי חינוכי למיחזור פסולת אלקטרונית

יקנעם : מיזם עסקי חינוכי למיחזור פסולת אלקטרונית

 

 המיזם יפעל “כעסק חברתי” שיספק מסגרת עסקית חברתית, שתאפשר לבני נוער במחלקה לקידום נוער של מתנ”ס יקנעם, להשתלב במעגל העבודה בתחום מיחזור פסולת אלקטרונית, תוך לימוד כישורי חיים ומיומנות מקצועית ועסקית.

 

צילום : ויקיפדיה
צילום : ויקיפדיה

עיריית יקנעם ומתנ”ס יקנעם באמצעות המחלקה לקידום נוער וחברת נועם- סחר ומחזור, הקימו מיזם עסקי חינוכי למחזור פסולת אלקטרונית ביקנעם, הנותן מענה לחברות הייטק בסביבה. המיזם בו שותפים עמותת ציונות 2000, מחלקת החינוך העירונית ותאגיד מיחזור אלקטרוניקה לישראל (מ.א.י), יפעל “כעסק חברתי” שיספק מסגרת חברתית חינוכית, המאפשרת לבני נוער במחלקה לקידום נוער להשתלב במעגל העבודה בתחום מחזור פסולת אלקטרונית, תוך לימוד כישורי חיים ומיומנות מקצועית ועסקית. זאת ע”פ המסגרת הרעיונית של התוכנית הארצית להקמת מיזמים עסקיים לבני נוער-  “עשינו עסק”  של עמותת ציונות 2000 לה שותפים משרד החינוך, משרד הרווחה והביטוח הלאומי.

במסגרת המיזם יועסקו בני נוער מהמחלקה לקידום נוער עם שכר שעתי מלא, במיחזור פסולת אלקטרונית בשיטה הידנית הכוללת הפרדה ומיון פסולת שאינה ניתנת לפירוק באופן אוטומטי לרבות, סוללות, כבלים, טונרים, רכיבי זכוכית ופלסטיק ואלה יועברו לתאגיד מ.א.י להמשך תהליך המחזור. בין השאר, תכלול עבודתם טיפול בלקוחות חברות ההיי-טק ביקענם והסביבה, איסוף, לימוד והתנסות בתהליכים טכניים בתחום.

כמו כן, יזכו בני הנוער להכשרות מקצועיות בנושאי שלבי המיחזור , איכות סביבה, יזמות, ניהול עסק וכישורי חיים. פעילות כוללת זאת תלווה ע”י מנהל עסקי מקצועי מטעם חברת נועם סחר, ורכז חברתי מטעם מחלקת קידום נוער של המתנ”ס. צוות היגוי המשלב נציגים מכלל השותפים למיזם, ילווה את פעילותו העסקית והחברתית להצלחתו ועמידתו ביעדים העסקיים והחברתיים לשמו הוקם.

פסולת האלקטרונית

​פסולת אלקטרונית מורכבת מציוד או מכשירים המיועדים לפעול באמצעות זרם חשמלי או שדה אלקטרומגנטי, וכן ציוד לייצור, להעברה או למדידה של זרם או שדה כאמור, אם הוא מיועד לשימוש במתח חשמלי שאינו עולה על 1,000 וולט זרם חילופין או 1,500 וולט לזרם ישר.
פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני אינה הומוגנית, ומורכבת מסוגי מכשירים ומרכיבים רבים. כ-50% מפסולת זו מורכבים מברזל ופלדה, כ-20% נוספים מפלסטיק, לרבות מעכבי בעירה, כ-10% נוספים מתכות אחרות, ועוד כ-3% של מעגלים מודפסים. הרכב הטרוגני זה מצריך התייחסות מיוחדת לציוד החשמלי והאלקטרוני ולפסולת הנוצרת מציוד זה, כדי לצמצם את השפעתם הסביבתית. בין השאר, קיימות בעולם, ובמיוחד במדינות העולם השלישי, תופעות של פירוק וטיפול בפסולת ציוד אלקטרוני, לצורך מיצוי מרכיבים בעלי ערך שבפסולת, באופן לא מוסדר, ללא תשתיות סביבתיות ובטיחותיות הנדרשות לשם מניעת זיהום הסביבה ופגיעה בעוסקים בכך.

משקל פסולת הציוד האלקטרוני והחשמלי בישראל מוערך בכ-130,000 טון בשנה, והוא הולך וגדל מדי שנה, בשיעור גבוה יותר מהגידול הכולל בכמות הפסולת המוצקה בישראל. העיקרון המרכזי במדיניות המשרד להגנת הסביבה בטיפול בפסולת מוצקה הוא להפוך את הפסולת ממטרד למשאב, ולהקטין את כמות הפסולת המועברת להטמנה.

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות

החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות נכנס לתוקף ביום 1/3/2014. מטרות החוק: לעודד שימוש חוזר בציוד אלקטרוני, לצמצם את כמות הפסולת האלקטרונית ולמנוע הטמנתה, ולהקטין את ההשפעות השליליות על הסביבה. לקראת כניסתו של החוק לתוקף הופצה הודעה ליצרנים וליבואנים על חובת העמידה ביעדי מיחזור וחובת התקשרות עם גוף מוכר. כמו כן, פורסמו ברשומות  תקנות ציוד אלקטרוני- יצרן ויבואן בהיקף מוגבל ושיעור מזערי לעסק.

 

 

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter