באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

יקנעם: הקרב על הממ”ד

יקנעם: הקרב על הממ”ד

כב’ שופטת בית המשפט המחוזי בנצרת, אסתר הלמן, מותחת בקורת קשה על התנהלות הוועדה המקומית לתכנון ובניה יקנעם , בפסק דין שכתבה בו דחתה עתירה מנהלית של תושב העיר.

עתירה שהוגשה על ידי תושב רחוב יפה נוף ביקנעם, כנגד וועדת הערר לתכנון ובניה של מחוז הצפון, חשפה התנהלות בעייתית של הוועדה המקומית לתכנון ובניה יקנעם אשר הביאה לבקורת קשה של כב’ שופטת בית המשפט המחוזי בנצרת, אסתר הלמן. בין השאר כתבה הלמן: “התנהלות הועדה המקומית היתה שגויה לא רק בכך שלא נשלחו הודעות לשכנים, אלא שההחלטה נתקבלה מבלי שהונחה בפני הוועדה מדידה עדכנית”.

 התושב קיבל אישור לתכנית נקודתית שנועדה להכשיר עבודות בניה שעשה במגרשו אשר הותנה באישור הג”א שכלל בין השאר הקמת ממ”ד לכל אחת מיחידות הדיור ולכן הגיש בקשה לבניית מגדל ממ”דים בן שלוש קומות. הוועדה המקומית פרסמה את הבקשה להקלה בעיתונות אך לא שלחה אותה לשכנים כפי שהיא מחויבת לעשות על פי חוק ומכיוון שלא הוגשו התנגדויות, אישרה את הבניה שאכן החלה. השכנים שלדבריהם הופתעו מהבניה קבלו על כך שלא קיבלו הודעות ולכן התנתה וועדת הערר את האישור בשמיעת התנגדויות השכנים. השכנים אכן הגישו את התנגדויותיהם לוועדה המקומית אך נדחו על הסף.

וועדה מקומית לתכנון ובניה
מגדל הממ”דים.

השכנים ערערו על החלטת הוועדה וערעורם התקבל. ועדת הערר הורתה להקים את הממ”דים של הקומה הראשונה והשניה במיקום אחר אך אפשרה את הקמת הממ”ד של קומת הקרקע במקום שאושר ובתנאי שאינו חורג לשטח השכנים ועל החלטה זו ערער אדרי לבית המשפט המחוזי אך בית המשפט דחה את ערעורו.

בית המשפט קבע כי לאחר בדיקה התברר כי טענות השכנים צודקות וכי מגדל הממ”דים נבנה תוך חריגה לשטחם. כב’ השופטת הלמן: “אשר להשלכה הקשה על העותר, אשר בנה יסודות למגדל הממ”דים טרם התבררה התקלה. הרי שראשית יש להרוס את הבניה, כולה או חלקה, על מנת לתקן את השגת הגבול. ושנית, מתן ההיתר, כפי שהושג, תוף חריגה לגבול, נעוץ גם בהתנהלותו של העותר עצמו”

מעיריית יקנעם נמסר בתגובה: “הוועדה המקומית לתכנון ובנייה התירה בנייה של 3 ממ”דים, אחד מעל השני. מגדל כזה ניתן להקים אך ורק במרווחים הצידיים של הבניין. הוועדה טעתה שלא שלחה הודעה פורמאלית לשכן, אולם טעות זו נעשתה בשוגג, ומרגע שהתגלתה תיקנה הוועדה את העניין במיידי, זימנה את השכן לדיון, שמעה את כל טענותיו, ושקלה את כולן אחת לאחת בדיון שהתקיים בפנייה ב – 15.11.2011. הממ”דים במתכונת זו  במרווח הצידי אינם מפריעים לחזית הדירה של השכן, וגם כאשר השכן טען שיש בעיה במדידה הוועדה הקשיבה לטענתו חייבה את מבקש ההיתר להמציא מפה חתומה עדכנית ע”י מודד מוסמך כתנאי להיתר, והוא אכן המציא מפה כזאת. אולם בבית המשפט שמינה מודד מוסכם בהסכמה בין שני השכנים, הסתבר שהמודד טעה. לוועדה אין מודד מטעמה והיא אינה צריכה להעסיק מודד מטעמה, ואין לה  אחריות לטעויות של מודדים מטעם תושבים מבקשי היתר. השכן הגיש ערר וועדת הערר שלה יש סמכויות תכנוניות, סברה שנכון לפצל את הממדים כך שבכל צד של המבנה יהיה ממד ולא במגדל כפי שנדרש בתקנות. בעתירה מנהלית שהגיש המבקש פסק ביהמ”ש שהוא אינו נוטה להתערב בהחלטות תכנוניות והשאיר את החלטת ועדת הערר על כנה”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter