באנר עליון
באנר עליון

יקנעם: העמותות יעמדו בפני בקורת

יקנעם: העמותות יעמדו בפני בקורת

לאחר כמה דו”חות בקורת קשים כנגד מספר עמותות נתמכות ביקנעם שיצאו מתחת ידו של המבקר בשנים האחרונות, הוחלט בעירייה לערוך בקורות בכל העמותות הנתמכות על ידי תקציב העיר.

חדשות YCOM: העמותות הנתמכות על ידי עיריית יקנעם יאלצו לעמוד בפני בקורת של גזבר העירייה, רו”ח יוסי מזרחי ושל היועצת המשפטית, עו”ד צביה דולב. השניים כבר החלו לערוך בקורת בחלק מהעמותות ולאחר שיסיימו את הבקורת בהן, הם צפויים לערוך בקורות גם בעמותות נוספות עד שכל העמותות הנתמכות יבוקרו על ידיהם, לדברי רו”ח מזרחי הוא ועו”ד דולב מתכוונים לסיים את כל הבקורות בתוך ארבעה חודשים. בקורת זו באה לאחר הערה של וועדת הבקורת של העירייה לפיה לא מתנהלת בקורת אמיתית בעמותות.

תקציב תמיכות
גזבר המועצה, יוסי מזרחי. יערוך בקורת.

יו”ר וועדת הבקורת, צחי דקל: “אחת מההערות שעלו בוועדת הבקורת היא שלא מתנהלת בקורת אמיתית בעמותות הנהנות מתקציב התמיכות. אחד הדברים שעלו בצורה הכי מהותית הוא שמבקר העירייה טוען שאין לו מספיק זמן על מנת לבדוק את העמותות וגזבר העירייה טוען שזה לא תפקידו. הפועל נבדקה לאחרונה בשנת 2007, ז”א שבדיקה רנדומלית של העמותות תיקח הרבה מאוד זמן כשבין לבין, אין שום בקורת”

גזבר המועצה, רו”ח יוסי מזרחי: “מבקר הפנים מבצע את הבדיקות רנדומלית לאורך מספר שנים כאשר הוא בודק את העמותות לעומק. אני מבצע פיקוח על הפעילות שאכן נעשתה וכל עמותה נדרשת להגיש דיווח על הפעילות המהותית שלה כפי שנעשה בפועל. בנוסף, אני והיועצת המשפטית מתכננים לפקוד את כל העמותות במהלך השנה”

היועצת המשפטית, עו”ד צביה דולב: “מכיוון שאין גורם אחר שאנו רואים שיכול לעשות את הבקורת הזו לקחנו את זה על עצמנו”.

ראש העיר, סימון אלפסי: “כרגע עומדות בפני בקורת עמותת הפועל ועמותת שובו אליי”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter