באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

יקנעם: העיר הוכרזה כרשות יציבה

יקנעם: העיר הוכרזה כרשות יציבה

משרד הפנים קבע הכריז השבוע על יקנעם כעל רשות יציבה וזאת לאחר שהיא כבר נחשבת לרשות איתנה וזכתה בפרס הניהול הכספי התקין. אלפסי: “נמשיך להתנהל באופן אחראי”.

חדשות YCOM: תעודת כבוד להתנהלותה הכספית של עיריית יקנעם לאחר שמשרד הפנים הכריז עליה כעל רשות יציבה. הכרזה זו באה בנוסף לפרס שרי הפנים והאוצר לניהול תקין, ולאחר שהרשות כבר מוכרזת כרשות איתנה. רשות יציבה היא רשות מוכרזת ככזו לאחר שעמדה בתבחינים כספיים ומנהליים שהוגדרו על ידי משרד הפנים.

רשות יציבה
אלפסי, ימשיך לנהוג באחריות. צילום: רונן צומר.

הפרמטרים שקבע משרד הפנים להכרזה על רשות כרשות יציבה הם רבים ומגוונים, וביניהם פרמטרים כספיים כגון: שיעור גירעון שוטף לשנת 2012 ולשנת 2013 שלא יעלה על 1% מתקציב הרשות, שיעור גביה שוטפת בארנונה לשנת 2013 שעולה על 70%, שיעור הוצאות מינהל כספי וכללי שאינו עולה על 13% מתקציב הרשות, שיעור גירעונות זמניים בתב”רים (תקציבים בלתי רגילים) שאינו עולה על 15% מתקציב הרשות ועוד. כמו כן, אסור שדו”ח הביקורת על הרשות יצביע על ליקויים שונים וביניהם הענקת תמיכות ללא הפעלת קריטריונים לתמיכות, מחיקת חובות שלא על פי הנוהל, מסירת עבודות ללא פרסום מכרז פומבי, הענקת הנחות בארנונה שלא על פי חוק. בנוסף לכך, רשות בה ימצא ליקוי במערך השכר והעסקת עובדים או ימצאו ליקויים  בתאגידים העירוניים לא תוכרז כרשות יציבה.

המשמעות של ההכרזה הינה שהעירייה תקבל הקלות בדיווחים למשרד הפנים, ההקלות תקבלנה ביטוי במסגרת הדיווח על פעילויות הרשות למשרד הפנים, וכן במישור אישורים מוקדמים של משרד הפנים הנדרשים לחלק מפעילויות הרשות כגון: תכנית אשראי לזמן ארוך, ערבויות, חוקי עזר ועוד.  כמו כן תינתן עצמאות תפעולית לרשות בנושאים מסוימים המבוססים על מתן סמכויות לראש העיר, לגזבר וליועצת המשפטית. עם זאת, יש לציין כי לפעמים אליה וקוץ בה, וכי לפני כשנתיים נאלצו הרשויות האיתנות להלוות כסף למדינה, דבר שהכביד על תקציבן.

ראש עיריית יקנעם, סימון אלפסי: “יקנעם ממשיכה להתנהל מצוין. מאחורי כל הכרזה של משרד הפנים על יקנעם כרשות יציבה, קבלת פרס שרי האוצר והפנים לניהול תקין וכיוצ”ב, עומדת עבודה קשה של כל המערכת שלנו כאחד, תוך התגייסות מלאה של כולם, ואני שמח שהתוצאות בהתאם. אנו עומדים כל שנה בשורה של קריטריונים נוקשים ודואגים לשמור על כספי התושבים ולעשות בהם אך ורק שימוש ראוי ומושכל. אנו נמשיך להקפיד ולעמוד בכל היעדים, להתייעל ולהתנהל באופן אחראי תוך מתן איכות חיים גבוהה ושירות מצוין לתושבים”.

 

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter