באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

יקנעם: גני משחקים מסוכנים

יקנעם: גני משחקים מסוכנים

בקורת שהוזמנה על ידי העירייה העלתה כי 85% ממתקני המשחקים בעיר אינם תקינים. יו”ר וועדת הבקורת, צחי דקל ” התמונה העולה מהדו”ח לגבי גני המשחקים קשה ביותר”. אלפסי ” תיקון הליקויים יסתיים בתוך שלושה חודשים”

דו”ח מבקר עיריית יקנעם לשנת 2010 אשר הוצג בפני מליאת המועצה השבוע העלה ממצאים קשים בנוגע לגני המשחקים בעיר. על פי ממצאים אלו, בבקורת פתע מדגמית שנערכה על ידי משרד התמ”ת בשבעה גני משחקים בעיר בנובמבר 2010 נפסלו כל שבעת הגנים ועל פי דו”ח הבקורת שנכתב בדצמבר 2011 חלק מהמתקנים האמורים היו בשימוש למרות פסילתם. במקביל הזמין ראש העיר, סימון אלפסי בקורת כוללת של כל גני המשחקים בעיר , בבקורת אשר בוצעה על ידי קבלן של המשכ”ל (החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי) נמצאו ליקויים מהותיים ב- 197 מתקנים מתוך 232 מתקנים הנמצאים בעיר. משמע, כ-85% מהמתקנים לא עמדו בתנאי הבטיחות. העירייה יצאה להצעות מחיר לצורך תיקון הליקויים אך ממכתב ששלח מבקר העירייה , רפי טולדנו, אל מנכ”ל העירייה דאז, דוד מועלם עולה כי ” ההצעות הוגשו ללא מפרט טכני אחיד מחייב ולא הוכן אומדן כנדרש בנוהל רכש תקין”

גני משחקים מסוכנים
יו”ר ועדת הבקורת, צחי דקל.

על פי דו”ח הבקורת, הבדיקות התקופתיות של מתקני המשחקים בוצעו עד שלב מסוים על ידי עובד אשר הוכשר לכך אך עם העברתו לתפקיד אחר נוצר מצב בו הבדיקה השנתית אינה מתקיימת. הבקורת משבחת את צוות אחזקת גני המשחקים שהוקם לאחרונה “הצוות מבצע עבודה ראויה לציון, התיקונים מבוצעים בהתאם לתוכנית עבודה מסודרת אולם המצב הכולל של המגרשים עדיין לא מזהיר”

עוד עולה מדו”ח הבקורת כי במרבית הגנים שרובדו בגומי קיימים קרעים במשטחים היצוקים ובמגרשים שרובדו במרצפות גומי התברר כי המרצפות אינן עמידות לתנאי האקלים , ולרוב עם הזמן הן מתקפלות כלפי מעלה תוך הרחבת המרווח בין המרצפות, לעיתים עד כדי ניתוק מלא של המרצפת. אי לכך נוצרים חללים בין המרצפות המסכנים את הילדים”

חבר וועדת הבקורת, יורי מגנר ” הועדה לא קיבלה את מכרז תיקון המתקנים למרות שביקשה אותו. אני לא אומר שלא היה מכרז כי כן היה אבל אם היינו רואים אותו אולי היו לנו הערות והמכרז הבא היה קצת שונה”

יו”ר ועדת הבקורת, צחי דקל ” מנהל מחלקת שפ”ע התבקש לבוא ולהעיד בפני הועדה אך סירב לעשות זאת. התמונה העולה מהדו”ח לגבי גני המשחקים קשה ביותר. הוועדה רואה בדו”ח כשל חמור של העירייה הן בפיקוח על המתקנים והן בתחזוקה השוטפת. נכון לרגע זה,למיטב ידיעתנו, אין כרגע מי שמבצע את הבדיקות ולא השתכנענו שיש טיפול אמיתי נכון ומקצועי לפי דרישות החוק”
ראש העיר, סימון אלפסי ” אני הזמנתי את הדו”ח לאחר שהיתה תאונה שבה נפגע ילד בגן משחקים במרכז הארץ. חלק ניכר מהמתקנים כבר לא תקניים מכיוון שהתקן שונה מאז שהם הותקנו. גייסנו 1.5 מליון ₪ ,יצאנו למכרזים ויש זכיינים שכבר עובדים ומחליפים את כל גני המשחקים. לקחנו גם חברה חיצונית שתעשה את הבדיקות אחת לחודש מכיוון שאני לא מוכן לתת את האחריות לאף אחד, מדובר בילדים. יש מתקנים שפירקנו אותם לגמריי אבל הם מעטים ואני מעריך שתוך שלושה חודשים כל גני המשחקים יהיו תקניים. בנוסף בדקנו

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter