באנר עליון
באנר עליון

יקנעם: אושרה תכנית חומש

יקנעם: אושרה תכנית חומש

יקנעם: מועצת העיר אישרה פה אחד תכנית חומש במסגרתה מקודמים פרויקטים בכ-300 מש”ח. כ- 40 מש”ח תצטרך לממן העירייה כחלק מהתחייבותה לקבלת המצ’ינג

מועצת העיר יקנעם אישרה פה אחד את תכנית החומש לשנים 2020-2015, ובמסגרתה יבוצעו מגוון רחב של פרויקטים בכל היישוב בעלות של כ- 300 מיליון ₪, כאשר כ- 85% ימומנו ע”י משרדי הממשלה שונים, ואת השאר תצטרך לממן העירייה.

התכנית כוללת ביצוע פרויקטים רבים של מבני חינוך, ציבור וקהילה. כאן הושלם לאחרונה פרויקט בית הספר התיכון בשכונת ‘שער הגיא’ כשהאומדן לביצוע הוא כ- 17 מש”ח, ובית הספר היסודי בשכונה בעלות של כ- 13 מש”ח.

כמו כן נמצאים בשלבי סיום בניית ארבעה גני ילדים בשכונה בעלות של כ- 3.4 מש”ח.

במהלך השנה הבאה צפויה להסתיים בניית גני הילדים בתל קירה בעלות של כ- 1.7 מש”ח. בניית גני הילדים ברחוב אביטל צפויה להסתיים גם היא בעלות של כ- 2 מש”ח, כמו גם בניית שלוחת המתנ”ס בעמק השלום באותה העלות. השנה הושלמה בניית מעון יום בהייטק פארק צפון בעלות של כ- 3.7 מש”ח.

תכנית החומש כוללת גם מבני חינוך בתכנון. ב’שער הגיא’ החל תכנון ראשוני לבניית בית ספר יסודי נוסף עם 18 כיתות כשאומדן העלות עומד על כ- 15.5 מש”ח. כמו כן מתוכננת הגדלת ביה”ס העל יסודי ל- 42 כיתות בעלות של כ- 25 מש”ח. ב’שער הגיא’ נמצאים בתכנון בניית מעונות יום בעלות של כ- 4.5 מש”ח, וכן 6 כיתות גן בעלות של כ- 6 מש”ח. בשכונה צפויים להיבנות גם שני מעונות יום בעלות של כ- 6 מש”ח. פרויקט ביה”ס היסודי בתל קירה  בעלות של כ- 14 מש”ח נמצא בתכנון אף הוא. התכנית כוללת גם מבני קהילה ופנאי בביצוע וכאן צפויה להיות מושלמת עד סוף השנה בניית אולם הספורט ב’שער הגיא’ בעלות של כ- 11.5 מש”ח. כמו כן תשופץ הבריכה היישובית, כולל הוספת מבנים והשלמת פיתוח, בעלות של כ- 5.8 מש”ח. תושלם בניית מקווה בתל קירה בעלות של כ- 2.5 מש”ח. בנוסף, יצא מכרז לבניית בית כנסת בשכונת ‘שער הגיא’ בעלות של כ- 2.4 מש”ח. במסגרת מבני קהילה ופנאי בתכנון ייבנה מרכז תרבות וספורט וקהילה ב’שער הגיא’ כאשר אומדן לביצוע השלב הראשון הוא כ- 5 מש”ח. בשכונה נמצא בתכנון גם בניית מועדון נוער בעלות של 1 מש”ח, ומועדון נוער נוסף בשתי קומות בעלות של כ- 3 מש”ח. עד שנת 2019 צפויה להיות מושלמת בניית מרכז לגמלאים בעלות של 4 מש”ח. כמו כן יורחב בית העלמין בשלבים, בעלות של 5 מש”ח, יוקם מרכז מבקרים וגן ארכיאולוגי בתל יקנעם בעלות של כ-1 מש”ח, וצפוי להיבנות קונסרבטוריון בעלות של 1.5 מש”ח. מהתפלגות ההוצאות הכוללות במבני ציבור לקהילה עולה שמעלה מ – 150 מש”ח ימומנו ע”י משרדי הממשלה השונים. מימון הרשות יעמוד על כ- 15.5 מש”ח.  בנושא תשתיות עירוניות תאורה ותחבורה, פרויקט בניית כביש 40 תל קירה נמצא בביצוע בעלות של כ- 15 מש”ח, וכביש 10 בשער הגיא בעלות 5 מש”ח. כמו כן יצא מכרז להסדרת רחוב החרצית, הרחבת הכביש ושדרוג התשתיות במרכז המסחרי בשכונה הוותיקה כשאומדן הביצוע עומד על 1.4 מש”ח. בנוסף תוסדר צומת היובל בעלות של כ- 1.5 מש”ח, הושלמה בניית הכיכר ביער אודם בעלות 1.3 מש”ח, וכן בניית שביל אופניים בעלות של 1.6 מש”ח. כחלק מתשתיות עירוניות תאורה ותחבורה בתכנון תיבנה כיכר ברחוב הכרמל בעלות של כ-1.4 מש”ח, תורחב כיכר צאלים-יער אודם לדו נתיבי, ויוסדר רחוב הנוריות בעלות של 1.3 מש”ח. במסגרת כביש 672 יקודמו עבודות בצומת בשדרות רבין ויוספו נתיבים. אומדן ביצוע הפרויקט הוא כ- 40 מש”ח. בתכנון נמצאת גם הוספת יציאה נוספת בעלות של כ: 7-8 מש”ח, בנית חניות בנחל קרת בכ-4 מש”ח, הרחבת חניון פארק תעשיה צפוני, בניית חניון למשאיות בהייטק פארק דרום, והוספת חניות ברחוב הגיבורים בעלות של כ-1.8 מש”ח. כמו כן מתוכננות עבודות למיתון התנועה והסדרת חניות ברחוב הצאלים. סך ההוצאות לפיתוח תשתיות עירוניות ותחבורה יעמדו על למעלה מ- 85 מש”ח, כאשר 78 מש”ח ימומנו ממשרדי הממשלה השונים, והשאר ע”י הרשות. בנושא פיתוח גנים וטבע עירוני, נמצא בביצוע פרויקט בניית טיילת להולכי רגל ברחוב אביטל, ייבנה שצ”פ ב’שער הגיא’ בעלות של כ- 10 מש”ח, פארק אקולוגי בשכונה בעלות של כ-6 מש”ח, ושצ”פ ברחוב הכלניות בעלות של 1.3 מש”ח. כמו כן ייבנה מתחם פמפטראק בפארק ‘הבנים’ בעלות של כ- 1.5 מש”ח,  וייבנו שצ”פים בשכונה המזרחית ובתל קירה. כחלק מפיתוח גנים וטבע עירוני בתכנון ייבנה שביל אופניים רכבת העמק בעלות של כ- 5 מש”ח, ושביל אופניים בפארק רבין בכ- 1.7 מש”ח, תימשך בניית טיילת קק”ל, ייבנה פארק ב’שער הגיא’ על 40 דונם בעלות של כ- 15 מש”ח. סך ההוצאות בפיתוח גנים וטבע עירוני יעמדו על כ- 24 מש”ח, כאשר כ-3.5 מש”ח ימומנו ע”י הרשות  והשאר ע”י משרדי הממשלה השונים. במסגרת תכניות ופרויקטים לטווח הארוך ייבנה בין היתר פארק אקולוגי ב’שער הגיא’, ייבנה פארק ארכיאולוגי בתל קירה, יורחבו אזורי התעשייה, ועוד. כחלק מהתחדשות עירונית ייבנה מרכז מסחרי בשכונה הוותיקה  ותקודם התחדשות עירונית בשכונה, יבנה מתחם לגיל השלישי ועוד.

ראש העיר, מר סימון אלפסי:

“מועצת העיר אישרה תכנית חומש עשירה מאוד שיש בה הכל מכל כל. אני שמח שהצלחתי לגייס את רובם המוחלט של הכספים ממשרדי הממשלה השונים. אנו עובדים עם חזון וראייה עתידית לטווח הארוך והתוצאות בהתאם. יקנעם תמשיך להיות עשירה בפארקים עירוניים, במוסדות חינוך, תרבות וספורט, בשבילי הליכה ורכיבה על אופניים, בפארקים לילדים ולנוער, בכבישים חדשים,  ועוד ועוד, והכל תוך שמירה על השטחים הירוקים והנופים שהתברכנו בהם”.

 

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter