באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

יישומה של התוכנית הממשלתית לחיזוק הצפון מתקדם

יישומה של התוכנית הממשלתית לחיזוק הצפון מתקדם

 

בישיבה רבת משתתפים בה נטלו חלק מנכ”ל משרד האוצר, מנכ”ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל, ראש מינהלת יישום התכנית, מנכ”ל הרשות לפיתוח הגליל ונציגים של משרדי הממשלה הנוספים, הוצג סטטוס היישום וההתקדמות של כל משרד אל מול הסעיפים בהחלטת הממשלה אשר תחת אחריותו.
לפני תשעה חדשים התקבלה בממשלה כהחלטה התוכנית לפיתוח כלכלי של מחוז צפון וממנה עולה כי ממשלת ישראל רואה בפיתוח כלכלי-אסטרטגי של אזור הצפון, בתחומי ליבה ופיתוח מנועי צמיחה, צורך חשוב ביותר. בהחלטת הממשלה נכללו למעלה ממאה פרויקטים ותוכנית למשך ארבע השנים הבאות, בהיקף חסר תקדים של 19.3 מיליארד ש”ח ובתכלול של 25 משרדי וגורמי ממשלה.

לאחרונה התקיימה ישיבה מיוחדת ליישום התוכנית הממשלתית ולבחינת התקדמות הפרויקטים והמשימות. בישיבה השתתפו מנכ”לי משרדי האוצר, פיתוח הנגב והגליל, ראש מנהלת יישום התוכנית, נציגי משרדי הכלכלה, החינוך והפנים, ראשי רשויות ועוד.  גם ראשי ארגון ”לב בגליל” אשר מפעיל מודל מוניטור לבחינת יישום התכנית מרגע שאושרה בממשלה, השתתפו בישיבה. מנכ”ל הארגון  אופיר שיק, הביע שביעות רצון חלקית מקצב התקדמות מימוש ההחלטה ואופן היישום אומר שיק ומוסיף :

”התוכנית הלאומית לחיזוק הכלכלה והחברה בצפון מתקדמת. משרדי הכלכלה, החינוך, הפנים וכמובן נגב-גליל, הציגו דיווח מרשים ומעודד מאד ביחס ליישום הסעיפים השונים אשר תחת אחריותם.

משרד הכלכלה אף הציג את מסלולי התמיכה וההשקעה שלו אשר מופצים כעת ליזמים, למשקיעים, למעסיקים, לתעשיינים וליצואנים. בין היתר הם פרסמו את הוראות מנכ”ל 4.17 ו-4.18 המתוקנות, תכניות סיעו לעידוד הייצוא, הגדלת פעילות מעוף בצפון לעסקים קטנים ובינוניים ועוד. בסה”כ ההוצאה המשרדית שלהם תהיה קרובה ל900 מלש”ח. במשרד החינוך כבר מפעילים את ‘חוג לכל ילד’ בצפון, וגם ראשי הרשויות שנכחו בפגישה אישרו כי המנגנון עובד בצורה טובה מאד. כך גם לגבי התכניות המודולריות בחינוך הבלתי פורמאלי שרשויות הגישו ולגבי ההספק של שיפוץ 142 כיתות לימוד. במשרד הפנים הציגו 100% של התחייבויות מצידם כלפי הרשויות שהגישו פרויקטים להגדלת ההכנסות לאזור, בהיקף של 84 מלש”ח בסה”כ. וכן הציגו מסלולי פיתוח ארגוני בתוך הרשויות שהם כבר מפעילים (38 מלש”ח), וכמובן את ההתקדמות עם הקמת שני האשכולות המוניציפאליים החדשים. הקול קורא הסתיים וכעת נמצאים בעיצומו של התהליך לאפיון והקמת האשכולות. במשרד לפיתוח הנגב והגליל הציגו את ההתקדמות באיחוד מכללות אוהלו ותל-חי, את פרסום הקול קורא להקמת מרכזי טיפול ותעסוקה לאנשים עם מוגבלות, ואת התכנית לחיזוק ההתיישבות במוקדי הגירה שלילית” מסכם שיק ומדגיש כי :

חלק מהתמריצים וממסלולי ההטבות של משרד הכלכלה יוארכו כדי להגביר את היקף המיצוי.

מנכ”ל משרד האוצר התחייב לפעול שלא יהיה מצב בו תקציב שלא נוצל בשנת 2017 לא יעבור לשנת 2018.כתבנו מציין כי כולם מבינים שנושא הבריאות הוא החוליה החלשה ביותר ביישום התכנית ובכלל עד כה. בתחום קריטי זה יושקע מאמץ ניכר כדי להביא ליישום הסעיפים במסגרת התכנית הלאומית ובעיקר למימושם של 540 מלש”ח – שהוקצו לתכנית קיצור התורים. אומר שיק ומסכם:

“ישנן בהחלט סיבות טובות להיות מרוצים מקצב ההתקדמות של מרבית המשרדים ביישום התכנית אם כי לתפיסתנו התכנית חסרה מלכתחילה, וגם בזה יש לעסוק כבר עכשיו על ידי כתיבת תכנית המשך לשנים 2019-2020. אך משרדים שאינם פועלים ליישומה של התכנית על פי החלטת הממשלה ובמיוחד משרד הבריאות, צריכים לקבל הנחיות ברורות מהאוצר ואף מרוה”מ, אמר אופיר שיק, מנכ”ל ארגון ”לב בגליל”. ”התוכנית הממשלתית לחיזוק הצפון והגליל מתקדמת באופן מרשים”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter