באנר עליון
באנר עליון

יוקר המחיה נוסח רמת ישי

יוקר המחיה נוסח רמת ישי

חשיפה בעקבות שאילתא של חבר המועצה גיא זקס: היטלי הסלילה והמדרכה ברמת ישי עלו בשיעורים חדים וזאת בנוסף להיטל השצ”פ שאושר רק לפני חודשים אחדים. זקס מתכוון לפנות למשרד והפנים ולהגיש הצעה לסדר לביטול עליות המחירים.

חדשות YCOM: היטלי הפיתוח ברמת ישי עלו לאחרונה בשיעורים חדים. כך גילה חבר המועצה גיא זקס בעקבות שאילתא שהגיש בישיבת המועצה האחרונה. זקס קיבל בתשובה לשאלתו טבלת השוואה ובה מפורטות עליות שבמקרים אחדים מסתכמות במאות אחוזים בהיטלים השונים ביישוב. זקס: “זה עוד ביטוי למדיניות האנטי-חברתית של הקואליציה, שמקטינה את יכולת התושבים לרכוש דירות ולהרחיב דירות ברמת ישי. בכוונתי להגיש למועצה הצעה לבטל לאלתר את עליות המחירים המטורפות האלו”. יש לציין כי חלק ניכר מההיטלים המוגדלים ייגבו מבניית שכונת פרדס בחסכון שאמורה לקום בקרוב ברמת ישי ואשר רבים מבני היישוב הצעירים לוטשים אליה עיניים הן בשל העדיפות שהם אמורים לקבל במכרז של רמ”י (רשות מקרקעין ישראל) והן בשל עליית מחירי הנדל”ן.

פרדס בחסכון
טבלת ההיטלים הישנים והחדשים של רמת ישי.

מהטבלה עולה כי שיעור היטל הסלילה עבור קרקע עלה ב-38.21% ועבור בניין מגורים עלה ב-352.41%, היטל מדרכה עבור קרקע עלה ב-201.69% ועבור בניין מגורים עלה ב-503.38%. ירידה נרשמה רק בהיטל התיעול עבור הקרקע, שירד ב-24.3% , אבל עבור בניין מגורים שיעור ההיטל חזר למגמת עלייה עם עלייה של 2.39%. עליות אלה נוספות להיטל שצ”פ (שטח ציבורי פתוח) על קרקע בשיעור של 12.79 ₪ והיטל דומה על מגורים בשיעור של 25.58 ₪.

זקס הביע זעם על הנתונים: “כאשר הביאו את עדכון חוקי העזר לאישור מליאת המועצה, לא זכור לי שהביאו נתונים על עלייה שערורייתית כזאת של מאות אחוזים בגובה ההיטלים. לצערי, אנחנו רגילים לראות מדיניות כזאת עוד מהקדנציה הקודמת של בן אליעזר. בכוונתי לפנות בנושא למשרד הפנים, ובמקביל להגיש למועצה הצעה לבטל לאלתר את עליות המחירים המטורפות האלו, ונראה מי מחברי המועצה בעד עושק הציבור ומי נגדו”.

ראש מועצת רמת ישי, עפר בן אליעזר מסר בתגובה כי: “חוקי העזר של המועצה המקומית רמת ישי עודכנו לאחר למעלה מ 30 שנה, על מנת לעדכן את החוקים לרבות התעריפים בוצעה עבודה מקיפה על ידי חברה המתמחה בתחום תוך עדכון התעריפים לתעריפים ריאליים המתאימים לימינו, עדכון החוקים עבר את החלטת ואישור מליאת המועצה, את משרד הפנים ואת משרד המשפטים ונרשם ברשומות”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter