באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

זהירות נמל

זהירות נמל

דו”ח מיוחד של הקואליציה לבריאות הציבור קובע כי נמל חיפה מהווה מזהם גדול יותר ממפעלי המפרץ. לטענת הארגון למרות התוצאות הקשות, מדובר למעשה בדו”ח המשתמש בהערכת חסר של הזיהום.

הפלשתינים אמנם רוצים נמל בתחומי עזה אך לא כל כך בטוח שהדבר כדאי להם, על פי חוות דעת של המומחה לזיהום אויר אבי מושל, מהווה הנמל מקור משמעותי ביותר של זיהום אויר בכל תחומי מפרץ חיפה. על פי הנתונים בשנת 2112 רק האוניות הגדולות בנמל חיפה פלטו כשני מיליון ק”ג תחמוצות גופרית, ועוד עשרות קילוגרמים של אנטימון, קדמיום, קובלט, כרום 6, כספית וארסן. פליטת הזיהום מהאוניות בלבד עולה ככל הנראה על סך הפליטה מבתי הזיקוק. ככל הידוע לקואליציה לבריאות הציבור, כיום לא נעשה כל ניטור או מעקב אחר הפליטות לאוויר מתנועת ספינות וכלי רכב בנמלים בישראל. יש לציין כי הערכת הפליטה שנלקחה בדו”ח הינה בהערכת חסר, משום שהחישוב בוצע בהנחה שהאוניות משתמשות במזוט כבד רגיל, ובאניות משתמשים במזוט בתכולת אפר וגופרית גבוהים יותר, שמשמעותם פליטה גבוהה יותר.

נמל חיפה
מפרץ חיפה, הנמל מזהם. צילום: Golf Bravo

בשנת 2111 פרסם המשרד להגנת הסביבה אומדן של הפליטות מכלי השיט בישראל, אך האומדן לא לקח בחשבון גם את הפליטות מהכלים שמופעלים בנמל ומתנועת המשאיות והרכבות אל הנמל וממנו .במרבית הנמלים בעולם המערבי הוגדרו פעולות לצמצום היקף הזיהום. הפעילות נוגעת לכלל המקורות בנמל וכוללת החלפת דלקים, שינוי אופן ביצוע הפעולות בנמל, קביעת תמריצים וקנסות ועוד.

מדינת ישראל נמצאת במקום השני (אחרי בריטניה) בהיקף הפליטה מכלי שיט ביחס לשטח המדינה. נתון זה מצביע על כך שכלי השיט הם בעלי פוטנציאל גבוה לגרימת מפגעי זיהום אוויר בחלק נרחב יחסית משטח המדינה. ישנן פעולות שניתן לבצע כבר בטווח הזמן המיידי על מנת לצמצם את היקף הזיהום. מנתוני מצאי הפליטות לאוניות בלבד שנערך על ידי המשרד להגנת הסביבה עולה כי הטלת חובה על האוניות לשנות את הדלק שבו הן משתמשות לקראת הכניסה לנמל ובעת השהיה בו יכולה לצמצם באורח ניכר את היקפי פליטת הזיהום. בנוסף, נדרשת הכנת מצאי פליטות מקיף של כלל הפעילות בנמל על מנת לאתר את כלל גורמי הזיהום, לזהות את העיקריים שביניהם ולטפל בהם.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter