באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

ככה בונים את יקנעם

ככה בונים את יקנעם

ישיבת ועדה לתכנון ובניה ביקנעם החלה בנוכחות היו”ר ושני חברים בלבד, חבר נוסף הגיע מאוחר יותר. חוקי? בהחלט כן. ראוי ציבורית? תחליטו אתם.

ביקנעם גאים מאוד על תפקוד הועדה המקומית לתכנון ובניה שהחלה את עבודתה בעיר לפני כשנה וחצי . עיקר הגאוה נעוצה בעובדה שהליכים בועדה המקומית הינם מהירים וכך למעשה מקילים על האזרח ויש בכך המון מין האמת. בועדה המקומית יקנעם מסבירים מראש לתושבים אילו מסמכים עליהם להביא כך שנחסך לתושבים הטרטור הרגיל שבו הם נשלחים בכל פעם להביא מסמך נוסף. מאידך, חלק מההקלה נובע אולי בשל פיקוח דל מדיי של חברי הועדה שהינם נבחרי ציבור. בועדה המקומית ישנם שישה חברים ובנוסף להם מכהן ראש העיר, סימון אלפסי, כיו”ר הועדה, כך שבפועל קיימים שבעה חברים. בדקנו בפרוטוקול הישיבה הלפני אחרונה שנערכה בועדה והאחרונה שהפרוטוקול שלה עלה לאתר האינטרנט ונראה כי ישיבות הועדה אינן חשובות מספיק עבור חברי הועדה על מנת להשתתף בהן.  מבין ששת החברים בועדה רק שניים טרחו להגיע לישיבה בזמן וחבר שלישי, הגיע לאחר שחלק ניכר מהנושאים כבר נדונו. אל שלושת החברים הללו יש להוסיף את ראש העיר, סימון אלפסי שניהל את הישיבה וכמובן נכח בה מפתיחתה. השתתפות דלה זו משמעה כי החלטות הנוגעות לתושבים רבים התקבלו על ידי שלושה אנשים בלבד.

יתרה מכך, בפרוטוקול אין זכר לדיון כלשהו בסעיף זה או אחר למרות שלפחות בסעיף אחד הוגשו התנגדויות של תושבים. ההתנהלות הזו בולטת במיוחד בבקשות הקלה של קבלנים. יובהר מראש כי אין שום פסול בהתנהלות הקבלנים והם לא עברו כל עבירה אך קבלן אחד ביקש 4 בקשות להקלה , בכולן הוא ביקש וקיבל הקלה של 10% בקו בניין אחורי ו-10% בקו בניין צידי, וזאת למרות שבמקרה אחד היו התנגדויות של תושבים. בנוסף התקבלו שתיים מתוך שלוש בקשותיו לתוספת קומה במבנים האמורים. קבלן אחר גם כן ביקש וקיבל תוספת קומה במבנה המתוכנן באזור התעשיה. מדובר בהחלטות ששווין לקבלנים מליוני שקלים ואשר התקבלו, לפחות על פי הפרוטוקול, ללא דיון.

דובר עיריית יקנעם,רועי אדוט, מסר בתגובה ” בישיבה הנ”ל לא היו בפתיחתה מחצית החברים, וראש העיר שהוא גם יו”ר הוועדה המתין 15 דקות כמתחייב בחוק ומאחר שגם אז לא הגיעו חברים נוספים, נפתחה הישיבה בהרכב שמאושר עפ”י החוק, קרי בהשתתפות יו”ר הוועדה ועוד שני חברים. בנוסף לכך על פי החוק  לראש העיר יש שני קולות בהצבעתו”. לגבי ההקלות מסר אדוט ” אין השוני בקו הבניין בכדי לאפשר תוספת זכויות בנייה קבועה. הבנייה על פי תכנית בניין עיר אינה ניתנת לשינוי בהליך של היתר. דהיינו זכויות הבנייה נשארו בעינן. הפרוטוקול מציין את ההחלטות שהתקבלו ולא בהכרח מעיד על קיומו של דיון פורה. טרם הדיון מתקיימת ישיבה בהשתתפות היועצת המשפטית ובה מועלות ההתנגדויות, ומהנדס הוועדה אומר את המלצתו התכנונית. כשיש התנגדויות, אלו מצוינות תוך כדי פירוט רב בעניין. בכל ישיבה יש הקלטה ובה מהלך כל הדיון. ככל שניתן לטייב תכנון באמצעות בקשה להקלה הקבועה בחוק והוועדה מוצאת שהתכנון המוצע מיטיב עם המבנה, הצורות, הפיתוח, ואיכות הבנייה היא מאשרת לאחר בחינה מדוקדקת של התכנון המוצע את המבוקש, וזאת כמובן לאחר דיון מעמיק בהתנגדויות שהוגשו ככל שיש בהן מן הצדק. במקרה של הקבלן האמור, התקבלה ההתנגדות לתוספת קומה ואכן נדרשו המתכננים להגיש תכנון מתוקן ללא אותה קומה.”

יואב עציון

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter