באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

התקדמות בתהליך התכנון של תכנית המתאר בקרית טבעון

התקדמות בתהליך התכנון של תכנית המתאר בקרית טבעון

הוועדה המקומית לתכנון ובניה דנה בתכנית המתאר הכוללנית לקרית טבעון והמליצה בפני הוועדה המחוזית על הפקדתה.

בדיון שנערך בשבוע שעבר בוועדה המקומית לתכנון ובניה קרית טבעון המליצה הוועדה בפני הוועדה המחוזית להפקיד את תכנית  המתאר הכוללנית לקרית טבעון.
תהליך התכנון החל לפני שנה וחצי במהלכו בוצע ניתוח מעמיק של הרקע ההיסטורי והמצב הקיים, נבחנו העקרונות וראיית החזון ליישוב, גובשו מספר חלופות אשר מהן נבחרה חלופה סופית. בכל שלב תכנוני נבחנו נושאי המגורים, התחבורה, הכלכלה, התעסוקה, הנוף החינוך והפנאי.
לכל שלב בתכנון התלווה  הליך מסודר של שיתוף ציבור הן במפגשים לכלל הציבור, מפגשים ממוקדים וסקרים אינטרנטיים.
תכנית המתאר הכוללנית לקרית טבעון מכוונת את המשך צמיחת קרית טבעון כיישוב בעל צביון קהילתי ייחודי, המספק סביבת מגורים איכותית לצד מרחב ציבורי המותאם למנעד רחב של גילאים.
התכנית מגדירה מחדש את האיכויות הפיזיות הייחודיות  ליישוב אשר יש לשמר ובמקביל, מאפשרת ריענון, חידוש והתאמה לצרכים של התקופה וליצירת תנאים מיטביים ל “מחזור חיים” מאוזן בכל חלקי היישוב.
בתכנית מוגדרים תהליכים תכנוניים אשר יאפשרו את חיזוק הבסיס הכלכלי והתעסוקה המקומי, וממקדת את הראייה על מספר מתחמים בהם תקודמנה תכניות מפורטות.
התוכנית הכוללנית החדשה מכוונת את תהליכיה לשנת היעד 2040, כאשר מבחינת הבינוי מרבית תוספות הבניה ויחידות הדיור צפויות להיות במנגנוני עיבוי במסגרת המרקם הבנוי הקיים: יחידות משנה להשכרה במבנים צמודי קרקע, התחדשות עירונית במתחמי שיכונים והעלאת הצפיפות בחלקיה התלולים של שכונת קרית חרושת.
התכנית צפויה להתפרסם להפקדה על ידי הוועדה המחוזית לעיון והערות הציבור אשר לאחריו יתקיים דיון לקראת אישורה.

ראש המועצה דוד אריאלי: “אני גאה על התכנית שעליה עמלנו זב רב תוך שיתוף אינטנסיבי של הציבור. ליבת התכנית היא השמירה על קרית טבעון כיישוב ירוק כפרי ובעל רמת שירותים אופטימלית תוך דגש על קהילתיות.
אני מודה למהנדס המועצה וליתר עובדי מינהל התכנון על המאמץ הרב שהושקע בתכנית. כמו כן, אני  מודה לחברי הנהלת המועצה: עמית בלדרמן, אייל פרדיס, דוד חורש, שחר דבי, שחר לשם וצביקה אקרמן אשר תמכו בתכנית”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter