באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

השלמת פרויקט הנחת קו ביוב ראשי בטובא-זנגריה

באגף הנדסה ופיתוח של תאגיד המים פלג הגליל מצאו פתרון הנדסי לביצוע קו גרביטציוני אשר יקלוט את כל השפכים בחלק הדרומי של הישוב טובא זנגריה ויבטל את הצורך בתחנת השאיבה הראשית אשר הוקמה בעבר ע”י רשות המקומית בתחום הישוב.ביטול תחנת השאיבה יביא לחסכון משמעותי בהוצאות האחזקה, חסכון בעלויות החשמל וכן ירחיק מתחום הישוב תחנת שאיבה לביוב אשר יש בה פוטנציאל לא מבוטל לזיהום סביבתי.

כמו כן, ביצוע הקו העוקף ייתן  פתרון ואפשרות להרחבת השכונה הדרומית החדשה המתוכננת בישוב. כאמור הפרויקט נמצא בעיצומו ועלותו מסתכמת ב כמיליון וחצי ₪ במימון תאגיד המים פלג הגליל והמנהל לפיתוח תשתיות ביוב ברשות המים.

עוד נמסר כי התאגיד נעזר במשרד תכנון י. שיפריס מהנדסים יועצים ובניהול ופיקוח הפרויקט על ידי משרד גופר הנדסה .

בשלב הבא תוקם תחנת שאיבה חדשה מחוץ לתחום הבנוי של הישוב והשפכים של טובא-זנגרייה יוזרמו אל מכון טיהור השפכים האזורי צח”ר הממוקם בסמוך לפארק תעשיות צח”ר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter