באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

הקדירה החינוכית

הקדירה החינוכית

הקדירה החינוכיתבעמק יזרעאלהאקתון חינוך יזרעאלי ה-2

אירוע שיא כמאיץ ליצירתחברה מחנכתבעמק יזרעאל בעקבות שינויי מערכת החינוך בעת הקורונה

האקתוןהקדירה החינוכיתבעמק יזרעאל הנו אירוע למציאת פתרונות לאתגרים חינוכיים והאצת יוזמות חינוכיות. אירוע ההאקתון התקיים לראשונה בהצלחה מרובה בשנה שעברה, ויתקיים גם השנה.

צוותי היזמים מתכנסים במקום וזמן מוגדרים ובסיוע מנטורים וסדנאות, מתמקדים בפיתוח יוזמות. בתום תהליך שיפוט, מוכרזות היוזמות המובילות, שזוכות במשאבים מאת המועצה, הכוללים ליווי לפיתוח היוזמות ותקציב למימושן.


מטרות ההאקתון: עידוד יזמות קידום יוזמות והעצמת יזמים בתחום החינוך, באמצעות מימוש יוזמות חינוכיות והובלתן על ידי היזמים עצמם. התייחסות רלוונטית ועיסוק פעיל בפיתוח פתרונות לצרכים ואתגרים שעולים מהשטח, וקידומו של נושא ליבה מרכזי מתכנית העבודה השנתית של אגף החינוך במועצה.


המשימה העומדת במרכז ההאקתון הנוכחי, הנה פיתוח פתרונות חדשניים ויישומיים להתמודדות עם אתגרי השעה, ויצירת פריצת דרך בחינוך היזרעאלי; החל מרעיונות לחיזוק החוסן ופיתוח כישורים חברתיים, דרך פתרונות לחיזוק הקשר והאמון בין ההורים לבין המסגרות החינוכיות, וכלה ביצירת חיבורים ורצף חינוכי בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי.

הנושא המרכזי בו נעסוק השנה בהאקתון“, אמר מנהל אגף החינוך במועצה יפתח גיא, “הנו תפיסתקהילת התלמידים‘- תפיסה המאפשרת עשייה של קבוצת השווים, מתוך אוטונומיה, פיתוח עצמאות ולקיחת אחריות של ילדים ונוער במטרה לבנות, להצמיח, להעצים ולחנך את המתחנכות והמחנכים בה בגבולות מסומנים, תוך הכוונת מחנכים והנחייתם. נושא זה ממשיך את העיסוק בחברה מחנכת, בו עסקנו בשנה שעברה“.


לאור הצלחת האירוע בשנה שעברה, הוחלט לקיים האקתון גם השנה, כדי לרכז את כל היוזמות החינוכיות החדשניות לתוך אירוע גדול אחד, שמטרת העל שלו הינה ליצור חברה מחנכת בעמק יזרעאל, תוך יצירת חיבור בין המשולש: בתי ספרחינוך חברתיקהילות. חשיבות זו מתבטאת ביתר שאת, לאור השינוי המהותי שנוצר באורחות החיים של הילדים והנוער; ריחוק חברתי, הצטמצמות התכנים אליהם הם נחשפים, דחיקת מיומנויות חברתיות חשובות לשוליים, שעמום, התנהגויות סיכוניות ועוד.
אנחנו מחפשים רעיונות חדשניים בתחום החינוך בעמק יזרעאל, החוצים זירות חינוכיות שהיו מוכרות לנו טרום עידן הקורונה“, אמר ראש המועצה אייל בצר, “אז אם החינוך בנפשכם ויש לכם רעיונות שעונים על אתגרי החינוך איתם אנו מתמודדים כיוםמוזמנות ומוזמנים לבוא ולפתח אותם יחד אתנו, בקדירה החינוכית‘.”

ההרשמה להאקתוןהקדירה החינוכיתהשני בעיצומה ותימשך עד 8/2/2022, היוזמות שיירשמו, יגובשו במהלך אירועהקדירה החינוכית‘ – האקתון חינוך יזרעאלי שיתקיים ביומיים 24-25.2.2022 ובו הצוותים יפתחו את הרעיונות באופן מואץ, עד לרמת תוצר גמור. זאת, בליווי מנטורים, אנשי מקצוע ושותפים מהקהילות, על בסיס כלים מעשיים לפיתוח, שילמדו במהלך ההאקתון.

יוזמות שיגיעו לשלבי שיפוט מתקדמים, יזכו בהמשך ליווי לפיתוח היוזמה. אלה שייבחרו בשלב הגמר, יזכו בליווי מקצועי ומשאבים להמשך פיתוח היוזמה לתוצר מוגמר.

היוזמות הזוכות ייבחרו על ידי חברי ועדת השיפוט המורכבת מנציגי המועצה, משרד החינוך, ויזמים מובילים מהקהילה העסקית, יחד עם הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות (ער).

פרטים נוספים באתר המועצה האזורית עמק יזרעאל.

צילום: דוברות מ.א. עמק יזרעאל

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter