באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

הפסד של שני מליון ₪ לתאגיד מעיינות העמקים

הפסד של שני מליון ₪ לתאגיד מעיינות העמקים

עוד עולה כי הוצאות המימון של התאגיד הינן בסך 2.9 מליון ₪ . דובר התאגיד, נועם רגב “הדו”חות ערוכים בהתאם לתקני חשבונאות מקובלים וכללי חשבונאות של רשות המים והביוב”.

רשות המים פרסמה באתרה את הדו”חות הכספיים של תאגידי המים לשנת 2010 ומהם עולה כי תאגיד המים, ‘מעיינות העמקים’, הכולל בתוכו את יקנעם, קרית טבעון ורמת ישי הפסיד בשנת הכספים 2010 למעלה משני מליון ₪. הדו”ח הפתוח לציבור באתר הרשות כולל בתוכו חובות פתוחים בסך 6.1 מליון ₪ הנובעים מחשבונות שנשלחו לחייבים בחודש דצמבר אך שולמו רק בינואר 2011 כך שמדובר בחובות טכניים בלבד. כמו כן קיימות לתאגיד הוצאות מימון בסך 2.9 מליון ₪ הכולל בתוכו

הפסד של שני מליון ש"ח
יו”ר התאגיד, אורי שמואל

ריבית של 5% על הלוואות הבעלים שנתנו הרשויות לתאגיד. עוד מספר שיש לשים לב אליו הינו הוצאות הגביה (ללא הוצאות על כרטיסי אשראי ובנק הדואר) העומדות על 739 אלף ₪ . בנוסף הופרשו לחובות מסופקים 1.1 מליון ₪ וזאת בהתאם להנחיות רשות המים ולמרות אחוזי גביה גבוהים במיוחד העומדים על פי נתוני התאגיד על 95% במגזר הפרטי והעסקי ו- 100% גביה מהרשויות עצמן.

דובר תאגיד המים, נועם רגב מסר בתגובה ” בהתאם לכללי החשבונאות, הוצאות המימון הנרשמות בדו”ח רווח והפסד כוללות רק את ההוצאות בגין שנת הדו”ח ואילו החלויות השוטפות כוללות את פרעון קרן ההלוואה בשנה הבאה. הדו”חות ערוכים בהתאם לתקני חשבונאות מקובלים וכללי חשבונאות של רשות המים והביוב. שיעור הריבית של הלוואת הבעלים נקבע בהסכם של העברת נכסי המים והביוב מהרשויות המקומיות לתאגיד לפני הקמתו ובאישור של רשות המים והביוב” על הוצאות הגביה אמר רגב ” ההוצאות אינן גבוהות העלויות הן פחות מ 2.5% מהוצאות התאגיד ואינן חורגות מהנורמה של תאגידי מים וביוב” בנוגע לחובות המסופקים אמר רגב ” ההפרשה לחובות מסופקים הינה בהתאם להנחיות רשות המים והביוב עם תושבים ברמה סוציו אקונומית דומה ואחוזי גביה דומים”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter