באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

הוגשו ההתנגדויות להרחבת מתחם בז”ן

הוגשו ההתנגדויות להרחבת מתחם בז”ן

הוגשו ההתנגדויות להרחבת מתחם בז”ן

שמוליק שמחון דורש להצטרף להתנגדויות של הקואליציה לבריאות הציבור. אריאלי “לא אתנגד רק לשם ההתנגדות”

הקואליציה לבריאות הציבור הגישה את התנגדויותיה לתוכנית ההרחבה של מתחם בז”ן במפרץ חיפה. כמו כן, מתכוונת הקואליציה לערוך מפגש בו יוצגו הסיבות בשלן מתנגדת הקואליציה לתוכנית. המפגש יערך ב-14 באוקטובר, באולם שתי”ל בחיפה. בנוסף להתנגדויות דורשת הקואליציה לבריאות הציבור לראות סקר בטחוני חסוי שנעשה על המתחם . מנכ”לית העמותה, רונית פיסו אף התחייבה לכך כי הנציג מטעם העמותה שיקרא את הדו”ח יהיה בעל סיווג בטחוני מתאים ובקשה זו נמצאת בבחינה אצל הגורמים הביטחוניים.

מתחם בז”ן בחיפה הוא אחד המזהמים הגדולים ביותר במפרץ וזיהום האויר שנוצר במתחם פוגע קשות בתושבי טבעון. תוכנית ההרחבה של המתחם שהופקדה לאחרונהבועדה המחוזית חיפה מסדירה את הנעשה במתחם שטח בתי הזיקוק . עיקר התוכנית הינה הגדלת שטח מתקני בתי הזיקוק פי שלוש. התוכנית הוכנה במשך 8 שנים ואילו לציבור ולארגוני הסביבה יש רק 60 יום בלבד כדי להביע דעתם הן על התוכנית עצמה והן כל סקרי הסיכונים שמלווים את התוכנית אשר משתרעים על יותר מאלף עמודים . על פי החוק עומדים כל המסמכים לעיון הציבור במשרדי המחוז בעותק מודפס ולא ממחושב אך לאחר לחצים הועלתה התוכנית לאתר משרד הפנים. יש לציין כי כבר היום ישנה כוונה במשרד להגנת הסביבה להגדיר את אזור המפרץ כאזור נפגע זיהום אויר על פי חוק אויר נקי וסביר כי אם המתחם יוגדל פי שלוש, כמות הפליטות של חומרים מסוכנים יהיה גבוה יותר אפילו אם כל המתקנים יעמדו בתקנים.

המתחם מתוכנן לשלש את עצמו
שמוליק שמחון (משמאל) “להצטרף להתנגדות”

מנכ”לית הקואליציה לבריאות הציבור, רונית פיסו ” יש כבר מאות אזרחים שהצטרפו להתנגדויות שלנו ובנוסף להם יש גם מתנגדים אחרים. אנו דורשים כי כל אישור להתרחבות המתחם יותנה בהפחתת הפליטות מהמתחם הקיים כעת, כך שסך כל הפליטות מהמתחם לא יגדל  וכן כי המפעלים ישדרגו גם את המתקנים הקיימים לטכנולוגיה החדישה ביותר וישתמשו בדלק נקי כדלק גיבוי. התכנית, כפי שהיא מוגשת עתה, לוקה בחסר. ישנם מסמכים שונים החסרים בה. הסקר הבריאותי שנערך במסגרת התכנית, ובחן את השפעות זיהום האוויר מהמתחם על בריאות התושבים הגרים בסביבתו נערך לפי פרוטוקול להערכת ההשפעות הבריאותיות ממשרפות פסולת מסוכנת ולא ממפעל פטרוכימי, השתמש בנתוני תחלואת סרטן מתקופה לא רלוונטית, ולא נערך במשך זמן מספק למחקרים מסוג זה”
חבר מועצת קרית טבעון, שמוליק שמחון קורא לראש המועצה, דוד אריאלי להצטרף להתנגדויות של הקואליציה והוא אף מתכנן לקיים כנס הסברה בטבעון שמועדו עדיין לא נקבע ” כיו”ר ועדת איכות הסביבה לשעבר של המועצה, אני מפציר בראש המועצה וקורא לו להגיש בשם המועצה את התנגדותינו הנחרצת להרחבת מפעלי בז”ן במפרץ חיפה, אשר אם תתממש עלולה לגרום להחרבת איכות חיינו ובריאותנו.”

ראש המועצה, דוד אריאלי ” עדיין לא קיבלנו את כל המסמכים, אחרי שנקבל אותם אני אשב אם מהנדס המועצה, נבדוק את ההשלכות ונחליט אם להתנגד. אני לא מוכן להתנגד רק לשם ההתנגדות”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter