באנר עליון
באנר עליון

מכללת עמק יזרעאל זכתה בפרויקט של האיחוד האירופי

מכללת עמק יזרעאל זכתה בפרויקט של האיחוד האירופי

המכללה האקדמית עמק יזרעאל ,בשותפות עם מכללות אחרות בארץ, זכתה בפרויקט יוקרתי שיעסוק בקידום יחסים אקדמיים בינלאומיים במכללות אקדמיות בישראל לעידוד השכלה, מחקר וחדשנות.

“איריס”- פרויקט לקידום יחסים אקדמיים בינלאומיים במכללות אקדמיות בישראל, הינו פרויקט שנתי שיתבצע בין השנים 2012-2015, במסגרתו יפעלו 18 מוסדות אקדמיים בישראל ובאירופה. בישראל משתתפים בפרויקט מוסדות אקדמיים מהפריפריה ומהמרכז, מכללות להנדסה ולמדעי החברה, מכללות לחינוך ומכללות ערביות.

המטרה העיקרית של פרויקט “איריס” שתקציבו הוא מליון יורו, היא לקדם מדיניות, פעילויות, מיומנויות ותרבות בינלאומיים, בינתרבותיים וגלובאליים במכללות אקדמיות ציבוריות במדינת ישראל ועל ידי כך לשפר את האיכות והחדשנות של הוראה, לימוד ומחקר במכללות הציבוריות האקדמיות בישראל.

בין יעדי הפרויקט: פיתוח תכניות אסטרטגיות עבור בינאום המכללות האקדמיות המשתתפות בפרויקט, עידוד מעורבותם של הסגל האקדמי, הסגל המנהלי והסטודנטים בנושאים העומדים  על סדר היום של היחסים הבינלאומיים, פיתוח וקיום מערכת הדרכה לאנשי יחסים בינלאומיים במכללות, הקמת משרד ליחסים בינלאומיים במכללות, ייזום פעילויות אקדמיות בינלאומיות והקמת רשת לעידוד פעילויות בינלאומיות במכללות המשתתפות ובמוסדות אחרים בישראל ובאירופה.

מ״מ רקטור המכללה האקדמית עמק יזרעאל, פרופ’ עליזה שנהר, שקידמה את הנושא שעה שכיהנה כנשיאת המכללה מסרה, כי “הפרויקט התחרותי הבינלאומי יעצים את שיתופי הפעולה בין המכללות האקדמיות בישראל בינן לבין עצמן ובינן לבין מוסדות אקדמיים בינלאומיים בחו״ל. לדעתה, שיתופי פעולה עם הסטודנטים מפרים ומבורכים וכי יש לשים לב לשלוש המטרות המרכזיות של פרויקט איריס- השכלה גבוהה, מחקר וחדשנות. אין כול ספק, כי למכללה תהיה תרומה רבת משמעות ביישום הפרויקט”.

יואב עציון

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter