באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

בתי הזיקוק ישלשו את שטחם

בתי הזיקוק ישלשו את שטחם

בתי הזיקוק הם אחד המזהמים הגדולים במפרץ והשפעתם מורגשת היטב גם בקרית טבעון. לאחרונה הוגשה תוכנית להשלשת שטח המפעל. איך זה ישפיע על טבעון?

סכנה סביבתית לתושבי קרית טבעון וזאת לאחר שלאחרונה הופקדה בועדה המחוזית חיפה תוכנית בניה המסדירה את הנעשה במתחם שטח בתי הזיקוק . עיקר התוכנית הינה הגדלת שטח מתקני בתי הזיקוק פי שלוש. התוכנית הוצגה לציבור לפני שבועיים בלבד, כאשר עד להצגתה, הציבור וארגוני הסביבה לא היו מעורבים במהלך הכנת התוכנית במסגרת שיתוף הציבור.
התוכנית הוכנה במשך 8 שנים ואילו לציבור ולארגוני הסביבה יש רק 60 יום בלבד כדי להביע דעתם הן על התוכנית עצמה והן כל סקרי הסיכונים שמלווים את התוכנית אשר משתרעים על יותר מאלף עמודים . על פי החוק עומדים כל המסמכים לעיון הציבור במשרדי המחוז בעותק מודפס ולא ממחושב אך לאחר לחצים הועלתה התוכנית לאתר משרד הפנים.
יש לציין כי כבר היום ישנה כוונה במשרד להגנת הסביבה להגדיר את אזור המפרץ כאזור נפגע זיהום אויר על פי חוק אויר נקי וסביר כי כמות הפליטות של חומרים מסוכנים יהיה גבוה יותר אפילו אם כל המתקנים יעמדו בתקנים.
מנהל מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה ותושב טבעון, שלמה כ”ץ אמר השבוע “אנחנו צריכים לדאוג שלא תהיה השפעה על התושבים. אנחנו קודם כל שמחים שתהיה תוכנית מסודרת לבתי הזיקוק כי לא יכול להיות שמפעל כזה עובד בלי תב”ע מאושרת מאז הבריטים. כמות המבנים לא אומרת שום דבר לגבי הפליטות. אפשר לבנות הרבה מאוד משרדים ומחסנים שאין להם השפעה על הפליטות. אנחנו צריכים לדאוג לא רק שלא תהיה הגדלה אלא שתהיה הפחתה מתמדת בכמות הפליטות שיוצאות מהמתחם. אנחנו רוצים שזה יכנס להוראות התוכנית אבל זה לא נכנס ולכן ננסה לעשות זאת במהלך ההפקדה. הגדלה של המתחם פי שלוש אומרת שיש בכוונת בז”ן להגדיל גם את אמצעי הייצור ולכן עלינו לחייב אותם להשתמש בטכנולוגיה מתקדמת יותר הפולטת פחות זיהום”

מאיגוד ערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה נמסר: “מדובר בתכנית להרחבת הבינוי במתחם בתי הזיקוק, לצורכי הקמת מבנים שאינם לטובת ייצור או הסבה למתקני ייצור, כגון משרדים, מחסנים וכדומה. מחלקת תכנון סביבתי באיגוד ערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה בחנה את התכנית, על סמך התסקירים המעודכנים ביותר ובהתאם להנחיות הסביבתיות הרלוונטיות וחוק אוויר נקי והעבירה את התייחסותה לסעיפים השונים. לאחר שהתקבלו והוטמעו הערות האיגוד, אין התנגדות מבחינת האיגוד לביצוע התכנית. יצויין כי התייחסות האיגוד לפרוייקט והמלצותיו, הועברו במקביל גם למשרד להגנת הסביבה. אם וכאשר תועבר בקשה בדבר פעילות יצרנית, יבחן איגוד ערים להגנת הסביבה אזור מפרץ חיפה את הנושא באופן פרטני, תוך הוספת התנאים הספציפיים הנדרשים מבחינת השלכות סביבתיות של הפרוייקט”

יואב עציון

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter