באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

אתר חגית: מתחת לרדאר

אתר חגית: מתחת לרדאר

הצעת חוק ממשלתית המאפשרת הקמת מתקני תשתית ללא דיון בהתנגדויות הוגשה בשבוע שעבר לכנסת. ההצעה שזכתה לכינוי תיקון 101 תאפשר הליך מואץ בדיונים על הקמת המתקן לזיקוק גז טבעי באתר חגית. 

מתקן לזיקוק גז טבעי
אתר חגית. צילום: רונן צומר

בשקט וללא רעש תקשורתי, הוגשה בשבוע שעבר הצעת חוק ממשלתית שלא ניתן להפריז בהשפעתה על המשך הליך הקמת המתקן לזיקוק גז באתר חגית מדובר בתיקון 101 לחוק התכנון והבניה האומר בי ” ניתן יהיה לתת היתר למתקן שידור אלחוטי, לקו או למתקן מים, למתקן מדידה או ניטור או לקו או למתקן תשתית מסוגים אחרים שקבע שר הפנים, שנקבעו בתוכנית מתאר ארצית או שנקבעו בתוכנית מתאר ארצית שאושרה לאחר תחילתו של החוק המוצע, הקובעות כי ניתן להוציא מכוחן היתרי בנייה ובלבד שההיתר כאמור תואם את הייעוד שנקבע בתוכנית ואת השטח הכולל המותר לבנייה לפיה”.
הצעת חוק זו מעקרת הלכה למעשה את היכולת למנוע הקמת מתקני תשתית על-ידי הגשת התנגדות, בהתאם להוראות חוק התכנון והבנייה ולמעשה גם מורידה משמעותית את היכולת לפנות אל בית המשפט על מנת שימנע הקמת תשתיות אשר פוגעות בציבור או בסביבה כפי שאירע לא מעט פעמים בעבר. יתרה מכך, הצעת חוק זו תפחית גם את היכולת של הציבור לדעת על הקמת תשתיות מעין אלה מבעוד מועד על מנת שיוכל לקבל החלטות מושכלות בנושאים כבדי משקל כמו בנושא רכישת דירה.

כזכור, הגישה כבר עיריית יקנעם עתירה לבג”ץ אשר נדחתה בטענה כי היא מוקדמת מדיי. עתה מתברר כי כלה ונחרצה עם קובעי המדיניות בירושלים, להקים מתקן לזיקוק גז באתר חגית ונראה כי הדרך היחידה לעצור זאת הינה באמצעות התפקדות המונית למפלגת הליכוד והפעלת לחץ על שר הפנים, גדעון סער אשר יזדקק לקולות בפריימריז.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter