באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

אתר חגית: מי משלם?

אתר חגית: מי משלם?

חבר המועצה רונן שפירא טוען כי פרוטוקול ישיבת מליאה בנוגע למימון המאבק בחוות הגז בחגית אומר כי על העמותה לממן 50% מהמאבק בעוד שעל פי החלטת המועצה כפי שהיא עולה מההקלטה, על העירייה לממן את מלוא הסכום.

עימות חריף בין חבר המועצה רונן שפירא לבין ראש העיר סימון אלפסי נרשם בישיבת המליאה שנערכה בשבוע שעבר. שפירא קבל על כך שבהקלטת הישיבה הקודמת נשמע כי ראש העיר אומר שהעירייה תממן את כל עלות המאבק בחוות הגז אך בפרוטוקול הישיבה נכתב אחרת. שפירא גם ביקש להשמיע את הקלטת הישיבה הקודמת ואחת מתומכותיו אף החלה לעשות זאת אך אלפסי קם מכסאו ודרש כי היא תפסיק את השמעת ההקלטה שכן על פי החוק היא מחויבת לקבל את אישורו לצורך כך.

אתר חגית
רונן שפירא, רצה להשמיע הקלטה.

חבר המועצה, רונן שפירא: האם מפחדים פה מלשמוע את האמת? אני חושב שפוחדים פה להראות לציבור את האמת. יש פה חברי קואליציה והם יכולים להצביע איך שהם רוצים והפרוטוקול יראה איך שהם רוצים. אבל יש פה כח משחית, כח מסוכן, יש כאן כח שאסור להשתמש בו. כשראש העיר אומר משהו בישיבה, אנחנו רוצים להאמין לו אבל מכיוון שאין תמלול של הפרוטוקולים הם לא מראים את האמת וזה חמור מאוד”. לעצם העניין אמר שפירא “בכלל לא עלה הנושא שהעמותה תשתתף ב 50%. העמותה זה התושבים, האם תושבים אמורים להוציא כסף על המאבק כנגד אתר חגית? זה תפקיד העירייה כפי שעושה המועצה האזורית מגידו”

ראש העיר, סימון אלפסי אמר בתגובה: “כל הישיבות מוקלטות ומי שרוצה להקשיב, מזכיר העירייה עומד לרשותו. הפרוטוקולים מתומצתים על פי החוק ואם לפעמים יש טעות אז מתקנים אותה ולאף אחד אין כוונה לשנות מילה, שורה או משפט”

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter