באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

אתר חגית: בג”ץ דחה את העתירות

אתר חגית: בג”ץ דחה את העתירות

בג”ץ דחה היום את שתי העתירות כנגד הקמת מתקן לזיקוק גז גולמי באתר חגית בטענה כי הן מוקדמות וחייב את העותרים בהוצאות בסך 10,000 ₪ לכל עתירה אך השאיר פתח להגשת עתירות חדשות לאחר גמר ההליך התכנוני.

ביקנעם חגגו בשבוע שעבר את העובדה שבג”ץ הסכים לדון בעתירה כנגד הקמת מתקן לזיקוק גז באתר חגית אך היום התעוררו בעיר למקלחת של צוננים. בית המשפט העליון בשבתו כבי דין גבוה לצדק, דחה  את העתירות שהוגשו כנגד הקמתו של מתקן לזיקוק גז טבעי באתר חגית. הדיון נערך בשתי העתירות שהוגשו האחת על ידי עמותה להגנת הסביבה כרמל מנשה, עיריית יקנעם ותושבי רמות מנשה והשניה על ידי המועצה האזורית מגידו והעמותה לרווחת תושבי מגידו  ואוחדו לצורך הדיון על ידי בית המשפט.

אתר חגית
בג”צ דחה את העתירות. צילום: רונן צומר

על פי העתירות, ההחלטה לבחור באתר חגית נעשתה בשל הנחיה פוליטית פסולה שניתנה על-ידי משרד ראש הממשלה, תוך כבילת שיקול דעתה של המועצה הארצית והפרת חובתה להפעיל שיקול דעת עצמאי. לטענתם, הושגה “הסכמה” בין משרד ראש הממשלה לראשי רשויות מסוימות (חוף הכרמל, פרדיס וזכרון יעקב) להביא לבחירה בחלופת חגית. על כן, נטען כי ההחלטה נתקבלה על יסוד שיקולים זרים תוך הפרת חובת ההגינות ותום הלב. בנוסף, נטען כי ההחלטה נתקבלה מבלי שניתנה להם אפשרות להשמיע את קולם בישיבת המועצה, בניגוד לנציגי הרשויות המקומיות האמורות שעמדתן בזכות אתר חגית נשמעה “בקול גדול”. בפרט, נטען כי נציגי עיריית יקנעם עילית ורשויות נוספות שהקמת המתקן באתר חגית עלולה להשפיע על תושביהם – כלל לא הוזמנו לישיבה.

 כמו כן נטען כי ההחלטה לבחור באתר חגית אינה סבירה. מבחינה סביבתית, מדובר באזור המוכר כמתחם ביוספרי, עם מערכת אקולוגית עשירה, ואחת מהריאות הירוקות האחרונות במרכז-צפון הארץ. הקמת המתקן באתר זה תגרום לפגיעה נופית ואקולוגית ולפגיעה בנביעת המעיינות ובמי התהום ובתסקיר הסביבתי שנערך הוגדרה חלופת חגית בעדיפות אחרונה.

שופטי בית המשפט העליון כתבו בהחלטתם ” לאחר שמיעת טענות הצדדים, הגענו לכלל מסקנה כי דין העתירות להידחות על הסף מחמת היותן עתירות מוקדמות. הליכי התכנון נמצאים בעיצומם, והתכנית עשויה לעבור להערות הוועדות המחוזיות במועד קרוב. על כן טרם מוצו המנגנונים המינהליים והסטטוטוריים המאפשרים לעותרים להשמיע את קולם ועמדתם באשר לתכנית. העותרים יוכלו להעלות אפוא את מכלול טענותיהם – תכנוניות ואחרות – לפני מוסדות התכנון. זהו המקום המתאים שבו יישמע קולם, ותיבחנה טענותיהם בכלל המישורים וההיבטים אותם הם מבקשים להעלות לפנינו. עמדת המשיבים שלפיה מדובר בעתירות מוקדמות – שבדין יסודה – מחייבת מאליה את המסקנה כי שמיעת התנגדויות הציבור תיעשה בלב פתוח ובנפש חפצה, וכי לא תיטען טענה כי הצעדים שבוצעו עד כה במסגרת ההליך התכנוני, והתקציבים שהוקצו לכך עד כה,  הם בבחינת צעד בלתי הפיך שמונע דיון הוגן ופתוח בהשגות לתכנית. זאת, הן ביחס לחלופות הגיאוגרפיות והן ביחס לחלופות הטכנולוגיות”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter