באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

איפה התמ”א?

איפה התמ”א?

חברת בנייה הבטיחה היתר לתמ”א 38 תוך חצי שנה. לאחר 6 שנים של עיכובים תבעו הדיירים את החברה, ביטלו את ההסכם וזכו בהוצאות משפט. במהלך המשפט התברר כי החברה העבירה את זכויותיה לצד שלישי בניגוד להסכם וכי תכנית התמ”א רחוקה מאישור.

12 בעלי דירות בבית משותף בפתח תקווה חתמו לפני למעלה מ-6 שנים על הסכם תמ”א 38 עם חברת בנייה שהציגה עצמה כבעלת ניסיון רב בתחום התמ”א. לדברי עוה”ד מלי חיימוב המייצגת את הדיירים ההסכם כלל תנאי לפיו הוא מבוטל אם לא יינתן היתר בנייה לפרויקט בתוך 18 חודשים מיום חתימתו. בנוסף, החברה התחייבה להגיש בקשה להיתר בתוך 6 חודשים מרגע חתימת ההסכם וכל איחור יחייב אותה בתשלום פיצויים לבעלי הדירות.

אלא שבמשך יותר מ-6 שנים, ההיתר לתמ”א 38 לא התקבל. בכתב התביעה אותו הגישו בעלי הדירות נגד החברה התבקש בית המשפט המחוזי בתל אביב לבטל את ההסכם, ולפצות את הדיירים ב-880 אלף ₪. בתביעה נטען כי בעלי הדירות העניקו לחברה ארכות רבות, ובכל פעם הציגה החברה כלפיהם מצגי שווא, לפיהם ההיתר יתקבל בקרוב. בסופו של דבר החליטו בעלי הדירות על ביטול ההסכם, והודיעו על כך בעל פה ובכתב לחברה. אלא שזו טענה שוב כי היא נמצאת בישורת האחרונה לפני קבלת ההיתר, ואף הגדילה לעשות ודרשה פיצוי כספי מבעלי הדירות על ביטול ההסכם.

לדברי עו”ד מלי חיימוב, המייצגת את בעלי הדירות, בהסכם שנחתם בין הצדדים חל איסור על החברה להעביר את זכויותיה בהסכם לצד שלישי. אך כפי שעולה מרישומי תיק הבניין, העבירה החברה את הטיפול בתיק על שם חברה אחרת, וזאת מבלי לקבל את הסכמת בעלי הדירות. בנוסף, נטען, שהחברה לא דיווחה לרשויות המס עד היום על ההסכם.

על פי התביעה, פנו בעלי הדירות למחלקת תכנון ובנייה בעיריית פתח תקווה על מנת לברר האם קבלת ההיתר אכן עומדת לפני הישורת האחרונה, ושם לצערם, נאמר להם כי אין לדבר אחיזה במציאות. בצר להם פנו בעלי הדירות לעו”ד חיימוב, וזו הגישה בשמם תביעה לביטול ההסכם, לבית המשפט המחוזי בתל אביב.

בסופו של דבר הגיעו הצדדים להסכמה, לפיו בית המשפט יקבל את התביעה ויצהיר כי ההסכם מבוטל, כאשר כל צד יוותר על תביעותיו הכספיות. הסכמה זו בין הצדדים קיבלה תוקף משפטי. בנוסף, הטילה כבוד השופטת רות לבהר-שרון על החברה לשלם לבעלי הדירות הוצאות משפט ושכ”ט, בסך 10,000 שקלים ובתוספת מע”מ.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter