באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

איכות חיים מאת דורון לפס

איכות חיים מאת דורון לפס

המושג המופשט שנקרא איכות חיים הופשט מחליפתו המהודרת עי הפוליטיקאים המקומיים לדורותיהם ממלבושיו. גם הצביון הפך עם השנים למושג נבוב וחלול מתכלית.

ותיקי היישוב יכולים להסתכל לאחור אל תחילתו וימיו הראשונים, אלו הימים בו זכתה הקריה ליוקרה וייחוד על פני ישובים רבים בארץ. היה זה בזכות אופיה הנדיר והתרבות הקלאסית ששייטה לה בינות לרחובות העגולים והירוקים. התושבים הכירו אחד את השני והמחוייבות ההדדית היתה לדרך חיים. עם השנים וההתפתחויות הגלובליות נהפכה אף היא לסיסמא נושנה ולא ברורה. משרתי הציבור שנבחרו לטפל בענייני היישוב נטו לטפל בחלומות האדרה עצמית מבלי להתחשב בבוחרים הקשישים והצעירים. המדרכות הנוסטלגיות הוחלפו בלבנים צבעוניות מבטון וממבט על לא נראה שום הבדל בין נשר. תל מונד או הקריה. גם עצי האלון והאורן העתיקים הוחלפו בעצים מודרניים כמקובל בשכונות חדשות ברחבי הארץ.

המושג המופשט שנקרא איכות חיים הופשט. דורון לפס.
המושג המופשט שנקרא איכות חיים הופשט. דורון לפס.

אחוזי הבניה הוכפלו כדי למקסם רווחים והמרחבים בין הבתים צופפו. ככר מרכזית מול קולנוע יובל אור נמחקה ללא סיבה ודיירי אמנון ותמר נאלצים לעשות הקפה גדולה. ובכלל כל התנועה בכביש וברגל השתנתה. העם היהודי הרי סובל הכל.

כך הורגלנו לקבל בנימוס את גזירות האוצר והממשלה, וכאשר הפוליטיקאים המקומיים רואים שזה מצליח ברמה הארצית הם מייד מיישמים ברמה המקומית, אף אחד לא שאל מעולם מדוע מחירי הנכסים ביישוב לא עלו מעבר לגידול הממוצע במדינה. מדוע אנחנו לא גם חלק מהבועה? הרי ישוב איכותי שמנהיגיו עובדים ללא לאות כדי לטפחו זכאי לבטויי הערכה פיננסית על נכסיו ואם אפשר להבין שרוב המחזיקים בנכס למגורים אינם מעוניינים למוכרו ואינם מתעניינים בערכו. לא ניתן להבין כיצד משלימים התושבים הנפלאים עם שרותים כל כך לא מספקים? יתושים, בורות בכבישים, היעדר פיקוח, חוסר יוזמה בטיפול בבטחון האישי, העדר מעורבות מנהיגותית במערכת החינוך, אדישות לבעיות התחבורה הקשות. מתנ”ס לעשירים ושרות לקוחות ברמה של בזק הישנה.

זאת הקריה המיוחדת בכל הסביבה.

מאת דורון לפס, תושב קרית טבעון. 

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter