באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

אושר תקציב מועצת קרית טבעון לשנת 2017 בסך 111 מיליון ₪

אושר תקציב מועצת קרית טבעון לשנת 2017 בסך 111 מיליון ₪

תקציב מועצת קרית טבעון לשנת 2017 אושר בישיבת מליאת המועצה שהתקיימה השבוע. התקציב השוטף של המועצה מסכם את תכנית העבודה השנתית של הרשות בכל התחומים בהם היא פועלת כגון: חינוך, רווחה, ניקיון, תרבות, תחזוקת היישוב, איכות הסביבה ועוד.

במסגרת ישיבת המליאה ייעודית לנושא התקציב  הציג גזבר המועצה זאב זימל את התקציב על פי חישובי הכנסות וההוצאות של המועצה.

להלן חלק מהנתונים: הכנסות המועצה מארנונה – נתונים ראשונים מצביעים על המשך המגמה של גביית ארנונה בהיקף של כ 97% מסך החיוב השנתי לשנת 2016 וכך תוקצבה גביית הארנונה לשנת 2017.

תעריפי הארנונה – גם השנה לא תבקש המועצה לחרוג בהעלאת תעריפי הארנונה, מעבר להעלאה בשיעור של 1.77%, שהינה על פי החלטת משרד הפנים. הייקור מחושב על פי נוסחה קבועה אשר לוקחת בחשבון את שיעור עליית מדד המחירים לצרכן ואת שיעור עליית השכר הממוצע במגזר הציבורי.

הוצאות המועצה בחינוך – בשנת 2017 ממשיכה לגדול השתתפות המועצה בהוצאות החינוך. השתתפות המועצה לתלמיד בשנת 2017 תעמוד על 3,470 ₪ לעומת 3,097 ₪ בשנת 2016 ו- 2,843 ₪ בשנת 2015.

שכר– עלית שכר העבודה בהיקף של מיליון ₪ נובעת בין השאר מהוספת מנהל מחלקת תברואה, הוספת עובד תברואה, קליטת סייעות נוספות, פרישת עובדים לגמלאות, הסכמי שכר ועוד.

פירעון מלוות – בשנת 2017 פירעון המלוות יורד ל4.5 מיליון ₪ (571 אלף ₪ פחות משנת 2016 ).

הוצאות תקשורת – ירידה בהוצאות מ-305 אלף ₪ ב- 2016 ל- 240 אלף ₪ ב-2017.

מכרז גינון– התקציב גדל ב-40% לסך של 300 אלף ₪.

תמיכות – מיליון ו- 200 אלף ₪ – זהה לשנת 2016.

גזבר המועצה זאב זימל: “שנת 2017 היתה מורכבת ומאתגרת לתקצוב במיוחד בתקופה של גידול בעלויות שכר וייקור שירותים חיוניים, ולמרות זאת מצליחה המועצה להמשיך ולהגדיל את השתתפותה בחינוך, גינון ועוד.

ראש המועצה דוד אריאלי: “הצעת התקציב לשנת 2017 מאוזנת ומשקפת את ההוצאות וההכנסות לשנת הפעילות הקרובה. בזכות הצעת התקציב תושבי קרית טבעון ימשיכו ליהנות מרמת שירותים גבוהה, מחינוך משובח  ומאיכות חיים מהגבוהות שיש בארץ ותודה לכל מי שעמל והשקיע בהכנת התקציב”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter