באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

אושר תקציב העירייה לשנת 2020 והוא יעמוד על כ- 202 מיליון ₪

אושר תקציב העירייה לשנת 2020 והוא יעמוד על כ- 202 מיליון ₪

תקציב החינוך יעמוד על כ- 94 מיליון ₪ ויהווה 47% מסך התקציב הכולל.
תקציב הרווחה יעמוד על כ – 21 מיליון ₪.

מועצת עיריית יקנעם אישרה ברוב גדול את תקציב העירייה לשנת 2020 שיעמוד על סך של 202,231 מיליון ₪. התקציב החדש מציג עלייה של עשרה מיליון ₪ מתקציב 2019.
מנתוני התקציב עולה שהרשות תמשיך להשקיע את מרב המשאבים בחינוך, והחינוך היישובי יתוקצב השנה בכ- 94 מש”ח, למעלה משבעה מיליון ₪ יותר מן התקציב של השנה שעברה. סך תקציב החינוך מהווה 47% מסך התקציב הכולל.  כחלק מתקציב החינוך יושקעו כ-28 מיליון ₪ בגני הילדים, כ-15 מש”ח בחינוך היסודי, ולמעלה מ- 28 מיליון ₪ בחינוך העל יסודי. בכל הסעיפים הללו הגדילה העירייה את התקציבים מן השנה שעברה.
העירייה תשקיע בחינוך המיוחד כ- 15 מיליון ₪. בנוער וצעירים יושקעו 868 אש”ח, בתכניות לקידום נוער כ- 600 אש”ח, ובמלגות לסטודנטים 450 אלף ₪.
תקציב הרווחה יעמוד על כ- 21 מיליון ₪. תקציבי הרווחה והחינוך יהוו 57% מסך התקציב הכללי.
בעירייה מייחסים חשיבות עצומה לפעילות תנועות הנוער, ותקציב תנועות הנוער יעמוד על 360 אש”ח, קרוב לעשרה אחוז מעל השנה שעברה.  תקציב מחלקת הנוער העירונית יעמוד על 273 אלף ₪.
על פי התקציב תשקיע העירייה כארבעה מיליון ₪ בתמיכות. התמיכות במתנ”ס יעמדו על כ- 1.7 מיליון ₪, ואלו יושקעו בין היתר בסבסוד חוגים, אירועים, פעילויות, ועוד. תמיכת העירייה בספורט התחרותי תעמוד השנה על 820 אלף ש”ח.
בקידום נושא התרבות והספורט תשקיע העירייה 1.1 מיליון ₪. באחזקת מתקני הספורט יושקעו כ-680 אש”ח, באחזקת מועדונים 120 אש”ח, ובמעמד האישה 84 אש”ח. בנוסף לאלו יושקעו כמיליון ₪ ביחידה  הסביבתית ובשמירה על יקנעם כעיר ירוקה וממחזרת.
כחלק מפעילות שוטפת כללית יושקעו כשישה מיליון ₪ בפינוי אשפה וגזם ובהטמנה, כשלושה מיליון ₪ בגינון בכל רחבי העיר, למעלה משני מיליון ₪ בטאוט, קרוב לשלושה מיליון ₪ בפיקוח ובקרת תשתיות, כ- 1.3 מיליון ₪ במועצה הדתית, ועוד. סך התקציב על פעולות כלליות שוטפות יעמוד על כ- 40 מיליון ₪.
תקציב העירייה לשנת 2020 כולל עוד שירותים נוספים לתחזוקת היישוב ולרווחת התושבים, והוא גובש לאחר עבודה יסודית, מעמיקה ואינטנסיבית שהוביל ראש העיר בחודשים האחרונים. התקציב בדומה לקודמיו מבוסס על הערכות צפי ההוצאות וההכנסות כפי שידועים כיום, והכנתו מבוססת על דיוני תקציב שנערכו עם מנהלות ומנהלי המחלקות בעירייה שפירטו את צרכי מחלקותיהם. לאישור התקציב קדמו דיונים רבים בהם התאימה העירייה את התקציב לצרכים העירוניים תוך שימת דגש על הגדלתה של אוכלוסיית העיר, וחתירה מתמדת לאיזון. על אף הגידול הרב בתחזוקת היישוב, לא העלתה הרשות גם השנה את הארנונה (פרט לעדכון שמחייב משרד הפנים), וראש העיר לקח על עצמו לגייס את הכספים ממשרדי הממשלה השונים, בתקווה שתקום ממשלה במהרה, וכן להמשיך ולקדם התייעלות בעירייה.
ראש העיר, מר סימון אלפסי:
“אני מברך על כך שאישרנו ברוב גדול תקציב מעולה שמבטא את צרכי העיר בשנת ה- 70 שלה, ושבמסגרתו נרחיב את סל השירותים לתושב, נשקיע במוסדות החינוך ובתלמידים, ניתן מענה לצרכי החינוך המיוחד ונשקיע בפרויקטים ייחודיים שישפרו את המערכת כולה. בנוסף לכך, נפתח תשתיות עירוניות ומתקני ציבור, ונדאג עוד לכל שכונות העיר. נמשיך לפעול במקצועיות ובאחריות תוך דאגה לתושבים ולמתן איכות חיים גבוהה בעיר. נמשיך להוביל את העיר להישגים ולהצלחות כפי שעשינו עד כה. אני מברך את נבחרות ונבחרי הציבור, מנכ”לית העירייה, גזבר העירייה, ואת העובדות והעובדים על השותפות וההירתמות”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter