באנר עליון
באנר עליון
באנר עליון

אוויר מסוכן

אוויר מסוכן

חומרים מסוכנים שמנוטרים חלקית, חומרים מסוכנים שלא מנוטרים כלל וחריגות גדולות מהתקן בחומרים אחרים, אלה עיקר הממצאים של הקואליציה לבריאות הציבור. איגוד הערים לאיכות הסביבה: “המידע מפורסם באתר שלנו בשקיפות מלאה

דו”ח חמור של הקואליציה לבריאות הציבור חושף חורים גדולים במערך ניטור האויר באזור מפרץ חיפה בכלל ובקרית טבעון ומערב עמק יזרעאל בפרט. על פי הדו”ח, המבוסס על ממצאים שנאספו בששת החודשים הראשונים של שנת 2014, רוב התחנות אינן פועלות באופן רצוף, כל ימי/שעות החודש, ואינן מנטרות את כל החומרים בכל התקופה, אלא מפסיקות לפעול מספר ימים שמשתנה ממזהם למזהם ומתחנה לתחנה.  כך לדוגמה לא נוטרו בקרית טבעון מספר מזהמים למשך מספר ימים במהלך התקופה: O3 לא נוטר במשך שלושה ימים, PM2.5 לא נוטר במשך ארבעה ימים, NO2 לא נוטר במשך 11 ימים ו-SO2 לא נוטר במשך ארבעה ימים כשבנוסף לכך לא כל הנתונים היו זמינים עבור מחברי הדו”ח. כך שהדו”ח חובר על פי נתונים כמעט מלאים בלבד (זמינות הנתונים בטבעון נעה בין 93.88% ל 98.35%).

הקואליציה לבריאות הציבור.
בז”ן, גם הם במזהמים. צילום: RonAlmog

מחברי הדו”ח מצאו כי בקרית טבעון נמצאו 14 חריגות ב- O3 המהווים 2.61% מכלל המדידות הזמינות ושבע חריגות במזהם PM2.5 המהווים 3.94% מכלל המדידות הזמינות כשהחריגות ב Pm2.5 הגיעו עד ל 472% מהתקן וב O3 עד 35% מעל התקן.

יש לציין כי כיום לא מנוטרים, חומרים מסוכנים רבים וביניהם: פחמימנים ארומטיים רב טבעתיים, עופרת, קדמיום, פורמאלדהיד, חומרים אורגניים נדיפים שאינם מתאן, פחמימנים (כמו בנזן, טולואן, 1,3 בוטדיאן, בנזו-א-פירן וסטירן), מתכות כבדות, אמוניה, דכלורומתאן, טריכלורומתאן, ברום, דיאוקסינים ופורנים ועוד – וזאת על אף שמדובר בחומרים מסוכנים, חלקם מסרטנים, ועל אף העובדה שעל פי נתוני המשרד להגנת הסביבה נמצאו ריכוזים העולים על ערך היעד בחלק גדול מהמזהמים הנ”ל באזור. כמו כן, מדובר בחומרים שמקובל לנטר בתחנות הניטור בעולם, בין אם בניטור רציף יומי או ניטור תקופתי קבוע אחר. בעמותה מציינים כי הבדיקה האחרונה שנעשתה על ידי המשרד להגנת הסביבה לאיתור רמות חלק מהמזהמים הנ”ל באוויר נעשתה בשנים 2007-2008 , ובדיקה נוספת מצומצמת בשתי נקודות בשנת 2010 (התוצאות המלאות לא התפרסמו). בשתי הבדיקות נמצאו ערכים גבוהים, חלקם בחריגות מהתקנים, של מזהמים מסוכנים חלקם מסרטנים.

בקואליציה לבריאות הציבור מדגישים כי מספר המזהמים המכסימלי שנמדדים בתחנות הניטור הוא 10, לעומת זאת, בארה”ב מנוטרים עשרות רבות של מזהמים בנוסף למזהמי הקריטריון: עופרת, מתכות ומזהמי אוויר מסוכנים נוספים שנכללים ברשימת מזהמי HAP’s (מזהמי אוויר מסוכנים) שנכון ליוני 2014 מספרם מגיע ל 48 מזהמים (ב-83 פרמטרים שונים) .

על פי הנתונים שדיווחו 15 המפעלים הגדולים במפרץ חיפה עולה כי נפלטו לאוויר כמויות אדירות של חומרים מזהמים אך חמישה חומרים מנוטרים חלקית ואילו שלושים חומרים מסוכנים אינם מנוטרים כלל כשלחלקם אף לא נקבעו ערכי יעד בחוק אוויר נקי.

מאיגוד הערים לאיכות הסביבה מפרץ חיפה נמסר בתגובה: “אנו מפעילים כיום מערך משוכלל של 15 תחנות ניטור אוויר, מערך המופעל ומפוקח ע”י מרכז הבקרה שבמשרדי האיגוד, בנוסף  למערכות ניטור נוספות של חב’ “יפה נוף”, המשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל ותחנת ניטור אוויר ניידת הכוללת ציוד ומכשור טכנולוגי חדיש. כמו כן, מקבל האיגוד נתונים רציפים של פליטות מארובות מפעלים.

איגוד ערים מנטר כיום 22 מזהמים, על פי שיטות ותקני ציוד מאושרים באירופה ובארה”ב ובהתאם לחוק אוויר נקי של המשרד להגנת הסביבה. האיגוד מנטר באופן רציף 8 חומרים מזהמים עבורם קיימים תקנים, הנכללים בין 17 מזהמים עבורם נקבעו ערכי סביבה ויעד. 17 מזהמים אלו הינם הרלוונטיים ביותר בהקשר לפליטתם מהפעילות התעשייתית והתחבורתית באזור מפרץ חיפה. בנוסף, מנוטרים מזהמים אחרים להם לא נקבעו ערכי סביבה/יעד, זאת בהתאם לערכי ייחוס שנקבעו.

כל המידע מרוכז בחדר מצב של האיגוד והוא מאפשר לדעת בזמן אמת על תקלות ואירועים. המידע נמצא ומפורסם באתר האינטרנט של האיגוד בשקיפות מלאה, כולל מתן אפשרות להפקת דו”חות. יחד עם זאת, ראוי לציין כי ישנם חומרים שונים שאין ביכולתו של האיגוד לנטר כיום, בשל היעדר ציוד ושיטות מוכחות ואמינות לביצוע ניטור רציף, וכן מחסור בכוח אדם”.

תגובות

תגובות

באנר לפוסט קטן

Related posts

באנר לפוסט גדול
  • Facebook
  • Twitter